Szkolenia dla terapeutów

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka

10
Kup teraz
500.00 PLN

Uwaga: jeśli chcesz otrzymać fakturę za zakup tego kursu skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@pstis.pl zanim dokonasz zakupu.     

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą z zakresu organizacji funkcji i struktury mózgu dziecka, pozyskaną w oparciu o metody obrazowania mózgu. Podczas kursu omówiona zostanie budowa i funkcja poszczególnych struktur mózgu, w tym tych istotnych w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej. Scharakteryzowane zostaną także najważniejsze procesy rozwojowe tj. proces synaptogenezy, mielinizacji włókien aksonalnych oraz eliminacji połączeń synaptycznych. Obraz uzupełnią informacje na temat plastyczności mózgu małego dziecka oraz znaczenia aktywności poznawczej i fizycznej w rozwoju dziecka. Podczas szkolenia omówione zostanie także mózgowe podłoże wybranych zaburzeń neurorozwojowych.

Czas trwania: 10 wykładów w postaci nagrań wideo. Łącznie ponad 20 godzin zegarowych!

Czas dostępu do wykupionego kursu: 50 dni

Bloki tematyczne

 1. Neurony, synapsy, komórki glejowe
 • komórka nerwowa
 • Komórka glejowa
 • rodzaje i funkcje neuroprzekaźników
 1. Kora mózgu i układy funkcjonalne
 • płaty mózgowe oraz konsekwencje ich uszkodzenia
 • asymetria funkcjonalna
 • układ limbiczny
 1. Organizacja układów czuciowych i ruchowych
 • ruch – układ piramidowy i pozapiramidowy
 • czucie – receptory, drogi i ośrodki
 1. Struktury podkorowe i rola w przetwarzaniu sensorycznym:
 • jądra podstawy
 • móżdżek
 • układ siatkowaty
 1. Mózgowe podłoże zaburzeń neurorozwojowych
 • zespołu Downa
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 1. Neuroplastyczność i jej znaczenie dla praktyki terapeutycznej
 • rodzaj stymulacji a rozwój dziecka
 • rola aktywności fizycznej
 • screen media a mózg dziecka

Biogram

Krystyna Rymarczyk, profesor Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego SWPS, w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki społecznej oraz neurologopedii. Naukowo interesuje się mózgową organizacją procesów emocjonalnych oraz neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka i zaburzeń neurorozwojowych. Jest autorką wielu artykułów badawczych o zasięgu międzynarodowym, jak i polskich publikacji o charakterze przeglądowym oraz autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych.

Strona pstis.myvod.pl wykorzystuje pliki cookies w celach nawigacyjnych i statystycznych. Możesz zablokować zapisywanie tych plików w ustawieniach swojej przeglądarki. Możesz jednak utracić mozliwość dokonywania zakupów i przeglądania zawartości swojego konta.
Więcej informacji uzyskasz na stronie naszej Polityki Prywatności

Akceptuję